Google search engine

Hoe groot is de dreiging van cybercriminaliteit en hoe wapenen onderwijsinstellingen zich hiertegen? Onderzoeksbureau Kantar bracht in opdracht van Breens Network die thematiek in kaart. In deze whitepaper worden de resultaten gepresenteerd, gekoppeld aan een visie op digitalisering in het onderwijs.

Whitepaper: Naar een veiligere, hybride onderwijsomgeving

Hoe groot is de dreiging van cybercriminaliteit en hoe wapenen onderwijsinstellingen zich hiertegen? Onderzoeksbureau Kantar bracht in opdracht van Breens Network die thematiek in kaart. In deze whitepaper worden de resultaten gepresenteerd, gekoppeld aan een visie op digitalisering in het onderwijs.


De digitalisering in het onderwijs neemt in snel tempo toe. De cyberdreigingen en –aanvallen die met deze digitalisering gepaard gaan, baren zorgen of zouden dat ten minste moeten doen. Onderwijsinstellingen zijn schatkamers vol persoonlijke informatie en scholieren zijn een belangrijk doelwit van hackers. Dit blijkt ook uit een poll van slim.nl door ruim 2.000 scholieren ingevuld. Hoe groot is de dreiging van cybercriminaliteit en hoe wapenen onderwijsinstellingen zich hiertegen?

Onderzoeksbureau Kantar bracht in opdracht van Breens Network die thematiek in kaart. In deze whitepaper worden de resultaten gepresenteerd, gekoppeld aan een visie op digitalisering in het onderwijs. De paper geeft daartoe concrete handvatten mee voor besturen van onderwijsinstellingen en overwegingen voor de politiek die bij de noodzakelijke beleidsvorming gebruikt kunnen worden.

Vul het onderstaande formulier in om de whitepaper te downloaden.