Google search engine

Studenten verlangen naar meer keuzevrijheid om onderwijs in hun eigen tempo en op hun eigen voorwaarden te kunnen volgen. Ook de maatschappij verwacht steeds meer flexibiliteit van het onderwijs, zodat mensen zich tijdens hun professionele leven sneller en makkelijk kunnen om- en bijscholen.

Whitepaper: Het Studentinformatiesysteem als backbone van de flexibele belofte

Studenten verlangen naar meer keuzevrijheid om onderwijs in hun eigen tempo en op hun eigen voorwaarden te kunnen volgen. Ook de maatschappij verwacht steeds meer flexibiliteit van het onderwijs, zodat mensen zich tijdens hun professionele leven sneller en makkelijk kunnen om- en bijscholen.


De wens om het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) flexibeler in te richten is niet nieuw. De discussies hierover gaan terug tot de jaren negentig van de vorige eeuw. Lange tijd leek studeren op maat onmogelijk te realiseren. Te veel haken en ogen. Dankzij de razendsnelle ontwikkeling van de technologie hoeft flexibel onderwijs geen illusie meer te zijn. Voor steeds meer onderwijsinstellingen, zowel in het middelbaar beroepsonderwijs als het hoger onderwijs is flexibilisering een serieuze optie. Er wordt dan ook veelvuldig mee geƫxperimenteerd.

In deze whitepaper zetten we in grote lijnen uiteen:

  • waar de behoefte aan flexibel onderwijs vandaan komt;
  • welke mogelijkheden flexibel onderwijs biedt;
  • waar en hoe er met verschillende vormen van flexibel onderwijs geĆ«xperimenteerd wordt;
  • aan welke randvoorwaarden onderwijsinstellingen moeten voldoen om werk te maken van flexibel onderwijs;
  • hoe het studentinformatiesysteem (SIS) van de toekomst de flexibele belofte waar kan maken.

Whitepaper downloaden
Vraag de whitepaper aan door het onderstaande formulier in te vullen en ontdek waaraan een studentinformatiesysteem moet voldoen om op een goede manier flexibel onderwijs te faciliteren.