Google search engine

Wat is de impact van de strategie en ambities op het gebied van flexibilisering, leven lang ontwikkelen en modern onderwijs op het digitale landschap van onderwijsinstellingen en hoe kom je van A naar B?

Flexibel onderwijs realiseren

Wat is de impact van de strategie en ambities op het gebied van flexibilisering, leven lang ontwikkelen en modern onderwijs op het digitale landschap van onderwijsinstellingen en hoe kom je van A naar B?


Wat is de uitdaging?

Flexibel onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen zorgen voor een toenemende diversiteit aan doelgroepen. Het kunnen leveren van maatwerk is daardoor geen uitzondering meer, maar de regel. Dit heeft grote impact op de wijze waarop instellingen hun onderwijs vormgeven in zowel de uitvoering als de organisatie ervan. Denk bijvoorbeeld aan het samenstellen en plannen van je eigen leerroute.

Het vraagt om een optimale samenhang tussen een flexibel onderwijsconcept, de organisatie daarvan en de informatievoorzieningen en systemen die dit faciliteren. En met name die laatstgenoemde blijkt in de praktijk een lastige te zijn.

Wat is er nodig?

Dit vraagt om een frisse blik op het onderwijslogistieke applicatielandschap, waarbij je niet meer denkt in bestaande systemen, maar in functionaliteiten en processen. Daarmee voorkom je dat het gezegde “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.” bewaarheid wordt.

Een mooi voorbeeld is het Studentinformatiesysteem (SIS). Veel onderwijsinstellingen zien dit als een monolithisch systeem, waardoor het lastig is om echte veranderingen te realiseren. Dat verandert als je de processen centraal zet. Dan is het (beperkende) systeem niet meer het uitgangspunt, maar ga je aan de slag met vragen als: Hoe wil je volgen en begeleiden organiseren? Op welke manier wil je het onderwijscurriculum ontwerpen en vastleggen? Hoe zorg je ervoor dat de kernregistratie vlekkeloos verloopt?
De antwoorden leiden niet alleen tot een visie op onderwijslogistiek en het benodigde digitale landschap. Het zorgt ook voor een frisse blik op je aanbestedingsstrategie en inkoopproces.

Onze visie op digitale landschap

Het door Breens Network ontwikkelde concept ‘mijndigicampus’ vormt de basis voor onze denk- en werkwijze. Het is een modulair platform, dat gebruikt wordt voor de inrichting van een toekomstbestendig en veilig digitaal landschap. Het maakt de ambities op het gebied van flexibilisering, onderwijs op maat en een leven lang ontwikkelen daadwerkelijk mogelijk. Een platform dat flexibel kan worden ingevuld met oplossingen, die zich in het mbo en het hoger onderwijs reeds hebben bewezen. Oplossingen die deels binnen Breens Network – en deels met partners zijn ontwikkeld.

Onze diensten

Breens Network is als collectief dé ICT-partner van het onderwijs. Wij zijn letterlijk geboren vanuit het onderwijs en opgegroeid met technologie. Dit betekent dat wij als geen andere ICT-dienstverlener uit ervaring weten hoe onderwijsorganisaties en hun onderwijslogistieke processen werken en hoe ICT daarin moet functioneren. Wij ondersteunen je in alle fases.

Cases

Fuseren én innoveren bij Talland College

Regio College en Horizon College zijn gefuseerd tot Talland College. Breens Network heeft geholpen bij het uitdenken van de overall visie en strategie en het voorsorteren op de vernieuwingen die nodig zijn om de ambities van het nieuwe college te realiseren.

Digitale Campus transformeert student journey aan de OU

De Open Universiteit (OU) heeft gekozen voor een Digitale Campus om zo een boost te geven aan de onderwijsondersteuning van studenten en medewerkers. De Digitale Campus is een innovatief digitaal platform voor alle onderwijsondersteunende processen binnen de OU. Henk van der Wal, directeur Onderwijsservices (OS) vertelt er meer over.

Gerelateerde oplossingen

mijndigicampus

De student centraal en de instroom van heterogene groepen vragen om een andere inrichting van het applicatielandschap: de digitale campus. Breens Network heeft met mijndigicampus een onderscheidende visie op – en aanpak voor hoe je de juiste inrichting bepaalt en (gefaseerd) implementeert. Met een toekomstbestendige en wendbare ICT-omgeving als resultaat.

Onderwijscatalogus

De Onderwijscatalogus is de ideale tool om onderwijsproducten centraal vast te leggen en te presenteren aan studenten en betrokkenen binnen en buiten de onderwijsinstelling. Met gemak is de Onderwijscatalogus aan te passen naar ieder gewenst onderwijsmodel.

SIS

Breens Network is met de oplossingen en expertise van Progress Onderwijs en Educator de specialist voor het studentinformatiesysteem (SIS) in het mbo en hoger onderwijs. De totaaloplossing die wij bieden is in te richten voor elk onderwijsmodel en speelt in op de individuele student.

Contact

Wil je meer informatie over onze visie, aanpak en IT-oplossingen ten aanzien van flexibel onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen? Neem gerust contact op. We staan je graag te woord.