Google search engine

Data managen en benutten

Op welke manier kunnen onderwijsinstellingen optimaal gebruik maken van data, waarbij de privacy van een persoon waar nodig / wenselijk wordt beschermd? En waar tegengestelde belangen tegenover elkaar op de juiste manier worden afgewogen?

Data managen en benutten

Data managen en benutten

Op welke manier kunnen onderwijsinstellingen optimaal gebruik maken van data, waarbij de privacy van een persoon waar nodig / wenselijk wordt beschermd? En waar tegengestelde belangen tegenover elkaar op de juiste manier worden afgewogen?


Wat is de uitdaging?

De potentie van data is er al heel lang. Denk aan de voordelen van managementrapportages en basic learning analytics. De potentie neemt alleen maar toe, zeker met de komst van generatieve AI. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van werkdruk, het creëren van meer onderwijs op maat en het vroegtijdig signaleren van leerproblemen en daarmee doorstroom verbeteren.

Daartegenover staan de zorgen. Er wordt steeds meer gevoelige data verzameld door het toenemende gebruik van digitale middelen. Digitale middelen die regelmatig exotische tooling gebruiken, waarvan je niet weet hoe men met data omgaat omdat de DPIA ontbreekt. Data waar cybercriminelen ook zeer geïnteresseerd in zijn.

Onderwijsinstellingen moeten op zoek naar een goed evenwicht tussen het benutten van de potentie en het waarborgen van de privacy. Maar hoe doe je dat?

Wat is er nodig?

Er moet integraal beleid opgesteld worden – toe te passen binnen de huidige en toekomstige systemen – waarbij evenveel aandacht is voor de voordelen als de nadelen. Op dit moment bekijken veel onderwijsinstellingen per case wat de mogelijkheden en risico’s zijn. Dit kost veel extra tijd, waarbij ook vaak sprake is van tegengestelde belangen binnen de organisatie.

Bij het opstellen van beleid zijn er 2 uitgangspunten.

  1. Wat mag niet? Waar moet je wettelijk aan voldoen? Bijvoorbeeld bij de AVG en het Normenkader? En welke zaken voeg je daar vanuit beleidskeuzes zelf nog aan toe?
  2. Wat mag wel? Welke spelregels zijn er voor het gebruik van data? Welke data mag door wie en onder welke voorwaarden voor welk doel gebruikt worden?

Met een integraal beleid zet je een basis neer waar toekomstige cases volgens breed gedragen criteria op getoetst kunnen worden.

Let op: naast beleid om data te managen en te benutten is ook het beveiligen van data van groot belang. Dit komt aan de orde bij Veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur.

Onze diensten

Breens Network is als collectief dé ICT-partner van het onderwijs. Wij zijn letterlijk geboren vanuit het onderwijs en opgegroeid met technologie. Dit betekent dat wij als geen andere ICT-dienstverlener uit ervaring weten hoe onderwijsorganisaties en hun onderwijslogistieke processen werken en hoe ICT daarin moet functioneren. Wij ondersteunen je in alle fases.

Cases

Datagedreven besluitvorming en persoonlijk onderwijs bij AHK

Het SIS van Educator - onderdeel van Breens Network - heeft de AHK geholpen met het faciliteren van persoonlijk onderwijs, het vereenvoudigen van administratieve taken en het beter stroomlijnen van onderwijsprocessen.

Duurzame inzetbaarheid met AI bij SOML

Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) investeert in haar medewerkers. Het terugdringen van verzuim is daarin een belangrijk onderdeel, maar dat is geen makkelijke opgave. Het heeft daarom gekozen om te gaan werken met een digitale assistent voor verzuimpreventie op basis van artificial intelligence.

Contact

Wil je meer informatie over onze visie, aanpak en IT-oplossingen ten aanzien van het managen en benutten van data? Neem gerust contact op. We staan je graag te woord.