Google search engine

STEAM Cup Challenge

De STEAM Cup Challenge is een superleuke en spannende wedstrijd, waarmee leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten uit het mbo – in het kader van 21e eeuwse vaardigheden – op een laagdrempelige manier kennismaken en ervaring opdoen met STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics).

Een uitdaging voor de hele klas én docent

STEAM Cup Challenge

De STEAM Cup Challenge is een superleuke en spannende wedstrijd, waarmee leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten uit het mbo – in het kader van 21e eeuwse vaardigheden – op een laagdrempelige manier kennismaken en ervaring opdoen met STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics).


Sandra Fiege, projectmanager van de STEAM Cup Challenge, licht toe: “Met deze wedstrijd willen we leerlingen op een kritische én praktische manier laten nadenken over problemen waar zij in de toekomst wellicht mee te maken krijgen, terwijl ze tegelijkertijd aan hun wiskundige- en wetenschappelijke kennis werken.”

De challenge

Leerlingen werken in teamverband aan een oplossing rondom een thema, waarin ze hun creativiteit volop kwijt kunnen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Micro:bit, een multifunctionele minicomputer die je eenvoudig kunt programmeren. Afgelopen jaren zijn de volgende thema’s aan bod gekomen:

  • Duurzaamheid
  • Bedenk én maak een oplossing voor het ‘huis van de toekomst’
  • Bedenk én maak een oplossing voor het thema Smart City
  • ‘Het hangt in de lucht’ (Klimaatverandering en luchtvervuiling)

De docent krijgt vooraf een training, waarin kennisgemaakt wordt met de Micro:bit, Makecode en de sensoren die ingezet worden. De docent verlaat de training met een pakket aan spullen, waarmee hij direct met de leerlingen aan de slag kan gaan.

Voorbeeld opdracht: Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. Hoe kunnen we bewuster omgaan met onze aarde en ervoor zorgen dat de kwaliteit niet achteruit gaat voor volgende generaties. In dit proces zijn nieuwe toepassingen nodig maar is ook bewustwording van belang. De vraag is dan ook: Wat voor toepassing kan jouw team bedenken met de Micro:bit en extra sensoren om duurzaamheid onder de aandacht te brengen?

Dit kan zijn door het bedenken van een toepassing, die zorgt voor een duurzamere omgeving. Maar dit kan ook zijn door bijvoorbeeld een toepassing te maken, die de leerlingen op school bewuster maakt om duurzamer te gaan leven.

Elk team gaat op onderzoek uit en bedenkt een oplossing. De oplossing wordt uitgewerkt in een Sway presentatie en het team bouwt een prototype.

Introductievideo STEAM Cup Challenge – thema duurzaamheid

Inzetbaarheid en tijdsbesteding

Het STEAM Cup Challenge-project is op allerlei manieren in te zetten in het onderwijs. In de reguliere lessen zoals: Informatica, Techniek, Natuurkunde of Aardrijkskunde, maar ook bijvoorbeeld als extra opdracht voor een projectweek, top-klas, talentklas of technasium-programma.

Leerlingen in een projectteam kunnen allen vanuit hun eigen interesses en talenten bijdragen aan het eindresultaat. Naast programmeurs heeft een team namelijk ook leden nodig die een oplossing bedenken aan de hand van de onderzoeken die gedaan zijn, die de data inzichtelijk maken met Excel en presenteren. Ook kunnen ze hun creativiteit kwijt tijdens het project en bouwen ze een prototype van de oplossing.

De STEAM Cup Challenge is een initiatief van Breens Network in samenwerking met IT-Randsteden.

Contact

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de STEAM Cup Challenge? Neem dan contact op met Sandra Fiege.