Google search engine

Studentinformatie-systeem

Breens Network is met de oplossingen en expertise van Progress Onderwijs en Educator de specialist voor het studentinformatiesysteem (SIS) in het mbo en hoger onderwijs. De totaaloplossing die wij bieden is in te richten voor elk onderwijsmodel en speelt in op de individuele student.

Iedere student een individueel studieplan

Studentinformatie-systeem

Breens Network is met de oplossingen en expertise van Progress Onderwijs en Educator de specialist voor het studentinformatiesysteem (SIS) in het mbo en hoger onderwijs. De totaaloplossing die wij bieden is in te richten voor elk onderwijsmodel en speelt in op de individuele student.


Eén van de grote uitdagingen waar het onderwijs de komende jaren voor staat, is het kunnen inspelen op de behoefte van de student aan flexibel, persoonlijk en circulair leren en ontwikkelen. Om onderwijs op maat te kunnen bieden, zullen onderwijsinstellingen nog meer dan voorheen moeten vertrouwen op innovatieve ICT-oplossingen. Het studentinformatiesysteem speelt hierin een centrale rol.

Breens Network biedt SaaS-oplossingen met onder meer een onderwijscatalogus, een aanmeld-, inschrijf- en uitschrijfmodule, een studiegids, het beheer van de registratie van onderwijseenheden en een uitgebreide registratie van studievoortgang, inclusief formatief evalueren met de Leermeter en plannen met het Planbord. De modules kunnen zowel volledig geïntegreerd als afzonderlijk worden gebruikt.

Voor het mbo en hoger onderwijs

Onze SIS-oplossingen bewijzen dagelijks hun waarde bij onderwijsinstellingen in zowel het mbo als het hoger onderwijs met tevreden klanten als Rijksuniversiteit Groningen, Fontys Hogescholen, Saxion Hogeschool, Landstede en TIO.

Actuele informatie

Medewerkers van onderwijsinstellingen hebben direct zicht op de meest actuele informatie per student. Hierdoor kunnen zij studenten optimaal begeleiden en sturen op studierendement en het voorkomen van uitval. Ook de studievoortgang is voor student, docent en andere betrokkenen op ieder moment inzichtelijk en eenduidig.

Grip op studentinformatie

Het faciliteert diverse controlemogelijkheden, waardoor de onderwijsinstelling grip heeft op alle studentinformatie. Zo controleert het dubbele inschrijvingen en geeft de administratie een waarschuwing, zodat het kan ingrijpen om te voorkomen dat bekostiging wordt misgelopen. Ook kan het DUO Registratieoverzicht worden ingelezen om verschillen met het SIS (geautomatiseerd) te corrigeren.

Naadloze integratie met de eigen omgeving

Onze oplossingen zijn eenvoudig in te zetten binnen een breder applicatielandschap. Ze kunnen gemakkelijk gekoppeld worden met applicaties zoals SBB, Microsoft Teams, SharePoint en verschillende ELO’s. Door het gebruik van het standaard protocol SAML2 en koppelingen met o.a. ADFS en Surfconext integreren wij naadloos met de eigen omgeving van de onderwijsinstelling.

Cases

Datagedreven besluitvorming en persoonlijk onderwijs bij AHK

Het SIS van Educator - onderdeel van Breens Network - heeft de AHK geholpen met het faciliteren van persoonlijk onderwijs, het vereenvoudigen van administratieve taken en het beter stroomlijnen van onderwijsprocessen.

Progress SIS ondersteunt onderwijslogistieke processen RUG

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) koos in 2009 voor Progress SIS, na al die jaren nog steeds tot grote tevredenheid. Karina Idema, Hoofd Studenten Informatie & Administratie, vertelt waarom de RUG zo tevreden is over zowel de oplossing van Progress als de samenwerking. ‘De mensen van Progress omarmen nieuwe ontwikkelingen, dat doen wij bij de RUG ook.’

Gerelateerde oplossingen

Onderwijscatalogus

De Onderwijscatalogus is de ideale tool om onderwijsproducten centraal vast te leggen en te presenteren aan studenten en betrokkenen binnen en buiten de onderwijsinstelling. Met gemak is de Onderwijscatalogus aan te passen naar ieder gewenst onderwijsmodel.

Studiegids

Bij veel onderwijsinstellingen gaat er veel tijd zitten in het samenstellen van Studiegidsen. Met de online tool van Educator is voorgoed verleden tijd. Stel centraal de Studiegids / Onderwijs- en Examenregeling (OER) op, voorkom dubbel werk en houd zicht op de voortgang en de kwaliteit.  

Leermeter

Gepersonaliseerd leren, formatief evalueren of praktijkgestuurd leren toepassen? Ontdek dan de mogelijkheden van ons volg/leerplatform. Breng de ontwikkeling van de student eenvoudig in beeld en maak ontwikkeling bespreekbaar aan de hand van de Leermeter.

Contact

Heb je vragen over deze oplossing of wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact met mij op.