Google search engine

Onderwijs ICT Security Scan  

Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem in het onderwijs. Het is essentieel dat je goed zicht hebt op de status van je cybersecurity. Maar waar begin je? Met een unieke scan helpen wij onderwijsinstellingen snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de status van de IT-beveiliging.

Snel inzicht in jouw IT-security

Onderwijs ICT Security Scan  

Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem in het onderwijs. Het is essentieel dat je goed zicht hebt op de status van je cybersecurity. Maar waar begin je? Met een unieke scan helpen wij onderwijsinstellingen snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de status van de IT-beveiliging.


In de afgelopen jaren zijn verschillende incidenten geweest waarbij duidelijk werd dat een digitale storing of een aanval op een onderwijsinstelling grote gevolgen kan hebben. Cyberweerbaarheid is dus geen randzaak, maar onderdeel van de basishygiëne van je onderwijsorganisatie. Het voorkomen van problemen begint allemaal met een goed inzicht in wat er speelt binnen je schoolnetwerk.

Snel inzicht in jouw IT-security

Wil je weten of de ICT-infrastructuur van jouw onderwijsinstelling voldoende beveiligd is? Hoe het staat met verstoringen en misbruik van systemen of accounts? IT-Workz zet een ICT Security Scan in, waarmee we gedetailleerd laten zien hoe volwassen jouw onderwijsinstelling is op het gebied van security. We bieden een concreet actieplan om je IT-beveiliging te verbeteren, terwijl je voldoet aan de veiligheids- en privacy vereisten.

Deze scan is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld en is in te zetten binnen het vo, mbo, ho en wo.

ICT Security Scan: snel en effectief

  • Heldere rapportage, aanbevelingen & stappenplan.
  • Routemap om Inrichting, Processen & Beleid te verbeteren.
  • Regelmatige herhaling waardoor voortgang en progressie blijken.
  • Controleerbare prestatie en documentatie t.b.v. accountants en andere stakeholders.
  • Naleven van wet- en regelgeving (GDPR, ISO27001, ISAE 3402).

Binnen een paar weken kan jouw systeem weer cyberweerbaar zijn. Til je IT-veiligheid naar een hoger niveau met de Onderwijs ICT Security Scan.

Case

“Net zo spannend als een bezoekje aan de tandarts.” Zo beschrijft Leon Geers, conrector bedrijfsvoering van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) de via IT-Workz afgenomen security scan. “Je hoopt maar dat je geen gaatjes hebt, maar tegelijkertijd wil je ook niet helemaal voor niks zijn gegaan. Dus een beetje tandsteen is prima.”

Contact

Heb je vragen over deze oplossing of wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact met ons op.