Google search engine

Progress Onderwijs

Progress Onderwijs is een ict-organisatie die gespecialiseerd is in de verdere digitalisering van onderwijsprocessen. Wij ondersteunen zowel kleine als grote HBO-instellingen en universiteiten met een gevarieerd en compleet pakket aan instrumenten en diensten die succesvol ingezet worden om het beheer van studenteninformatie en de kwaliteitszorg naar een hoger plan te brengen.

Beheer studentinformatie en kwaliteitszorg naar een hoger niveau tillen

Beheer studentinformatie en kwaliteitszorg naar een hoger niveau tillen

Progress Onderwijs is een ict-organisatie die gespecialiseerd is in de verdere digitalisering van onderwijsprocessen. Wij ondersteunen zowel kleine als grote HBO-instellingen en universiteiten met een gevarieerd en compleet pakket aan instrumenten en diensten die succesvol ingezet worden om het beheer van studenteninformatie en de kwaliteitszorg naar een hoger plan te brengen.

Progress Onderwijs komt voort uit de Rijksuniversiteit Groningen en hebben ruim 35 jaar ervaring in het hoger onderwijs met de combinatie van technologie en onderwijslogistieke processen. Ons team van hooggekwalificeerde mensen kan de vertaalslag maken van functionele vraag naar standaard programmatuur. We zijn een leverancier die dicht tegen het onderwijs en het onderwijs logistieke proces aan zit. We helpen onze klanten met excellente en betrouwbare ondersteuning van hun onderwijsadministratieve proces, waarbij we investeren in onze dienstverlening en in de doorontwikkeling van Progress.

Onderdeel van mijndigicampus

Het studentinformatiesysteem van Progress Onderwijs is onderdeel van het concept mijndigicampus van Breens Network. Het is een modulair platform, dat gebruikt wordt voor de inrichting van een toekomstbestendig en veilig digitaal landschap. Het maakt de ambities op het gebied van flexibilisering, onderwijs op maat en een leven lang ontwikkelen daadwerkelijk mogelijk. Een platform dat flexibel kan worden ingevuld met oplossingen, die zich in het mbo en het hoger onderwijs reeds hebben bewezen. Oplossingen die deels binnen Breens Network – en deels met partners zijn ontwikkeld.

Expertisegebieden

Progress Onderwijs de volgende expertisegebieden:

  • Flexibel onderwijs / persoonlijke leerroutes organiseren
  • Contractonderwijs / LLO organiseren
  • Digitale leer- en werkomgevingen ontwerpen en implementeren
  • Organiseren en managen van informatie en behoeftes
  • Adoptie
  • Efficiënte studentadministratie / bedrijfsvoering