Google search engine

Educator

Educator ontwikkelt en beheert innovatieve softwaretoepassingen die persoonlijk en flexibel onderwijs mogelijk maken en de basis leggen voor de digitale campus van de toekomst. Ons studentinformatiesysteem wordt dagelijks gebruikt door duizenden studenten en medewerkers in het middelbaar-, hoger- en particulier onderwijs.

Partner in onderwijsinnovatie

Partner in onderwijsinnovatie

Educator ontwikkelt en beheert innovatieve softwaretoepassingen die persoonlijk en flexibel onderwijs mogelijk maken en de basis leggen voor de digitale campus van de toekomst. Ons studentinformatiesysteem wordt dagelijks gebruikt door duizenden studenten en medewerkers in het middelbaar-, hoger- en particulier onderwijs.

Educator is gedreven om op een betrouwbare en consistente manier software te ontwikkelen en te beheren, om daarmee de basisprocessen van haar klanten continu te verbeteren en te innoveren. Het behoort tot de meest innovatieve Nederlandse softwareontwikkelaars in de onderwijsmarkt.

Gepersonaliseerd leren

Duizenden studenten en medewerkers in het voortgezet, middelbaar, hoger en particulier onderwijs gebruiken dagelijks Educator. Zo brengt het studentinformatiesysteem (SIS) voor student, begeleider en andere betrokkenen de groei in bekwaamheids- en competentieontwikkeling in beeld. Voor formatief evalueren, gepersonaliseerd leren en praktijkgestuurd onderwijs is de Leermeter speciaal ontwikkeld. Hiermee wordt de student eigenaar van zijn of haar eigen leerproces. Daarnaast maakt Educator het ontwerpen, vastleggen en publiceren van onderwijs eenvoudig mogelijk met de Herontwerptool, Onderwijscatalogus en Studiegids.

Intensieve samenwerking

Educator werkt intensief samen met haar klanten bij het professionaliseren en blijven innoveren van de geautomatiseerde ondersteuning. Essentieel is dat de marktkennis en oplossingen op korte termijn een moderne, efficiënte, generieke op de klant toegesneden toepassing opleveren. Die invulling geeft aan de strategische koers en past binnen een robuuste, toekomstbestendige en kostenefficiënte ICT-architectuur. Last but not least krijgt de klant met Educator een partner die meedenkt, meebeweegt en mee-innoveert.

Onderdeel van mijndigicampus

Het studentinformatiesysteem van Educator is onderdeel van het concept mijndigicampus van Breens Network. Het is een modulair platform, dat gebruikt wordt voor de inrichting van een toekomstbestendig en veilig digitaal landschap. Het maakt de ambities op het gebied van flexibilisering, onderwijs op maat en een leven lang ontwikkelen daadwerkelijk mogelijk. Een platform dat flexibel kan worden ingevuld met oplossingen, die zich in het mbo en het hoger onderwijs reeds hebben bewezen. Oplossingen die deels binnen Breens Network – en deels met partners zijn ontwikkeld.

Expertisegebieden

Educator bestrijkt de volgende expertisegebieden:

  • Flexibel onderwijs / persoonlijke leerroutes organiseren
  • Contractonderwijs / LLO organiseren
  • Digitale leer- en werkomgevingen ontwerpen en implementeren
  • Organiseren en managen van informatie en behoeftes
  • Adoptie
  • Efficiënte studentadministratie / bedrijfsvoering