Google search engine

Microsoft Nederland en onderwijs ICT-organisatie SLBdiensten zijn een strategische samenwerking aangegaan om de digitalisering van het onderwijs een extra impuls te geven. Door deze samenwerking zijn innovaties sneller toepasbaar, wordt advies doelgerichter en ondersteuning aan onderwijsinstellingen beter.

Microsoft en SLBdiensten geven onderwijs met digitale transformatie een boost

Microsoft Nederland en onderwijs ICT-organisatie SLBdiensten zijn een strategische samenwerking aangegaan om de digitalisering van het onderwijs een extra impuls te geven. Door deze samenwerking zijn innovaties sneller toepasbaar, wordt advies doelgerichter en ondersteuning aan onderwijsinstellingen beter.


Technologie was en is nog steeds de stuwende kracht achter de digitalisering in het onderwijs. Die digitale transformatie is noodzakelijk om relevant te blijven voor de doelgroep; de mate waarin leerlingen en studenten digitaal zijn ontwikkeld, vereist permanente innovatie van middelen en methoden.De digitale transformatie in het onderwijs, die onderwijsinstellingen voor de uitdaging stelt om innovaties van leerprocessen vorm te geven, is door covid in een nieuw perspectief geplaatst. Covid heeft die ontwikkeling, binnen een spanningsveld van didactische aspecten en de behoefte aan fysiek contact, versneld. En daarmee de digitale transformatie nog urgenter gemaakt; het onderwijs heeft een steeds sneller groeiende behoefte aan toegepaste kennis en pragmatische oplossingen. Dat betekent nieuwe hybride onderwijsvormen die aansluiten op de life-long learning filosofie en aansluiten op maatschappelijke thema’s als gezondheid, duurzaamheid en inclusiviteit.Binnen een onderwijssysteem dat, mede door de actuele uitdagingen, permanent onder druk staat, is ondersteuning van onderwijsinstellingen meer dan gewenst. SLBdiensten en Microsoft Nederland hebben een strategisch pact gesloten om:

  • Samen op te trekken om innovaties bereikbaar en toepasbaar te maken binnen het Nederlandse onderwijslandschap;
  • Onderwijsinstellingen beter en doelgerichter te adviseren in de noodzakelijke keuzes in digitalisering;
  • Onderwijsinstellingen sneller en eenvoudiger ondersteuning te bieden met de kennis en instrumenten van Microsoft-partners;
  • Microsoft-partners in hun kennis van de markt te ondersteunen.

Onderwijs nu en in de toekomst

Dagmar Lens, Educatie Lead Microsoft Nederland : “De samenwerking met SLBdiensten is een goed voorbeeld van hoe technologie ingezet wordt als een strategisch instrument voor veilig hybride onderwijs. De afgelopen anderhalf jaar is er veel veranderd in het onderwijs. Digitalisering van het onderwijs is daarbij nog verder in een stroomversnelling geraakt. Deze digitale versnelling op het gebied van veilig hybride onderwijs is essentieel om mensen duurzaam in staat te stellen hun potentieel maatschappelijk te verwezenlijken. Als Microsoft blijven we ons aanbod duurzaam aanpassen aan deze veranderende behoefte in het onderwijsveld.”

Fundamentele veranderingen

Charles Stork, Directeur SLBdiensten en Chief Partner Officer Breens Network : “De urgentie van de digitale transformatie stelt het onderwijs voor belangrijke keuzes om het maximale uit de mogelijkheden en kansen te halen die deze transformatie voor alle gebruikers – besturen, directies, docenten en leerlingen – biedt. Samen met Microsoft Nederland streven we naar fundamentele veranderingen in het Nederlandse onderwijs, waarbij we alle prioriteiten van de digitalisering in het onderwijs bedienen; inhoud en organisatie, cyber security en maatschappelijke impact. Wat dat laatste betreft werken we in deze samenwerking met Microsoft Nederland aan een maximale synergie van middelen om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te creëren waar het gaat om het beschermen van gezondheid, het uitvoeren van een ambitieus duurzaamheidsbeleid en het borgen van inclusiviteit.”

Over Microsoft

Microsoft maakt digitale transformatie mogelijk in een tijd waarin Intelligent Cloud en de Intelligent Edge centraal staan. Microsoft’s missie is om alle personen en organisaties in staat te stellen meer te bereiken.

Over SLBdiensten

De Nederlandse kenniseconomie kan niet zonder goed opgeleide mensen, die vertrouwd zijn met moderne ICT. Toegang tot up-to-date hard- en software is dus van essentieel belang. SLBdiensten (www.slbdiensten.nl) faciliteert het onderwijs door de software te leveren die het nodig heeft om haar onderwijsleerproces te ondersteunen en te verbeteren, tegen speciale onderwijsprijzen. Zo blijft het kapitaalbeslag op het onderwijs beperkt. SLBdiensten is dankzij een goede onderhandelingspositie en een uitgebalanceerd productaanbod, uitgegroeid tot de belangrijkste softwarepartner in de onderwijsmarkt. SLBdiensten maakt onderdeel uit van Breens Network, een gerenomeerde Nederlandse ICT-organisatie, gecommitteerd aan een kwalitatieve, hoogaardige digitalisering van Nederlandse onderwijsinstellingen. Met als doel om hen te ondersteunen bij hun digitale transformatie om zo de effectiviteit, kwaliteit van de output, (kosten) efficiëntie en flexibiliteit van hun organisaties te vergroten. Samen bedienen ze meer dan een miljoen leerlingen, honderd duizend leraren, vijftig duizend medewerkers.