Google search engine

Leven Lang Ontwikkelen met het Horizon College

Het Horizon College uit Noord-Holland ging aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen en mijndigicampus van Breens Network. Directeur en Chief information officer Arjan Vethman deelt de eerste ervaringen in deze video: “Het is de kunst om de student als klant te zien en te bedienen van wieg tot aan het graf. De digitale campus maakt dit mogelijk.”

 

Praktijkcase: leven lang ontwikkelen met de digitale campus

Leven Lang Ontwikkelen met het Horizon College

Het Horizon College uit Noord-Holland ging aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen en mijndigicampus van Breens Network. Directeur en Chief information officer Arjan Vethman deelt de eerste ervaringen in deze video: “Het is de kunst om de student als klant te zien en te bedienen van wieg tot aan het graf. De digitale campus maakt dit mogelijk.”

 


Leven lang ontwikkelen is een gamechanger voor het onderwijs. Omdat de focus niet meer ligt op het aanbod aan de initiële student maar op de klantvraag vanuit bedrijven in de regio. Dat is de overtuiging van Arjan Vethman, directeur van het Horizon College, een mbo-instelling in Noord-Holland met vier locaties, twaalf- tot dertienduizend studenten en het complete aanbod aan mbo-opleidingen.

[Liever kijken en luisteren dan lezen? Bekijk dan de video onderaan deze pagina.]

Het leven lang ontwikkelen betekent een verandering in het DNA, de cultuur en de structuur van de organisatie van het Horizon College. Ook voor de initiële student heeft de omslag naar het leven lang ontwikkelen gevolgen. Deze komt meer in aanraking met andere doelgroepen, ook wanneer ze naar school gaan. Ook is het Horizon College bezig om het onderwijs voor de student meer te flexibiliseren en te personaliseren zodat deze straks meer mogelijkheden heeft om via modules op maat individuele routes te volgen binnen het mbo. Vethman: “We zijn altijd gewend om onderwijs aan te bieden en te geven aan de initiële student. Straks geven we onderwijs aan een klant die vanuit het bedrijfsleven bij het Horizon College terecht kan voor een opleiding. Deze student kan (veel) ouder zijn. Bovendien kun je gedurende de hele loopbaan bij ons terecht.”

Uitdaging voor onderwijsinstellingen

De grootste uitdaging bij de verandering naar een leven lang ontwikkelen is volgens Vethman om de interne organisatie – administratie, maar ook marketing en communicatie – in lijn te brengen met de ambities. Ook bij de digitale strategie zijn er uitdagingen bij de omslag naar leven lang ontwikkelen. Vethman: “Je hebt het dan over vragen als: Hoe zorg je dat de verbinding met de buitenwereld goed georganiseerd is? Hoe regel je de matching met je nieuwe doelgroep? Hoe ga je met je CRM en je klantenbestand om? Hoe regel je je datamanagement?”

Flexibel onderwijs als uitgangspunt

Een andere verandering die gaande is: flexibel onderwijs. Zo is men binnen het Horizon College bezig om een nieuwe digitale leeromgeving te creëren waarbij de student meer flexibiliteit heeft. Dit betekent dat je niet meer een groep inschrijft voor onderwijs, maar een individu voor onderwijs dat ergens in de organisatie wordt gegeven. Dat heeft gevolgen voor je studentinformatiesysteem en voor je planning en je rooster. Maar ook voor de begeleiding van de student: we hebben het niet meer over cijfers en over hoe je van A naar B kunt komen. In een flexibele studieruimte begeleid je de student veel meer en vraag je wie de student is en wat hij wil. Vervolgens kijk je wat er te doen is in de organisatie en hoe je de student daarin optimaal kunt begeleiden.

Stip aan de horizon

De wens is dat het Horizon College over drie jaar de flexibiliteit in het onderwijs heeft waar de hedendaagse student behoefte aan heeft. En dat de instelling een infrastructuur voor leven lang ontwikkelen heeft staan waarin vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Vethman: “Ik hoop een aanbod te hebben voor de omgeving, de bedrijven en de ondernemers in de regio’s. Voor ons is leven lang ontwikkelen namelijk een maatschappelijk thema. We willen er zijn voor de regio.”

Het Horizon College is daarvoor ook bij uitstek geschikt. De organisatie kent haar kracht in het de regionale verbinding. In het samen met bedrijven opzetten van opleidingen en vervolgens samen die opleidingen vorm en inhoud geven. De instelling heeft daarvoor ook de fysieke mogelijkheden.

Vethman ziet het als een mooie uitdaging: “Het is mooi en leuk om onderwijs te maken voor nieuwe doelgroepen maar het gaat niet vanzelf. Wij gunnen onszelf de tijd daarvoor, want het is belangrijk dat de goede energie erin blijft.”

Bekijk het interview

Bekijk het interview met Arjan Vethman van het Horizon College over een leven lang ontwikkelen.

 

Contact

Heb je vragen over deze case of wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact met mij op.