Google search engine

Managed services

Met de toenemende complexiteit van informatievoorziening en ICT kiezen onderwijsinstellingen er vaker voor om deze onderdelen uit te besteden. Dat vraagt om een betrouwbare partner inclusief de beste oplossingen en gespecialiseerde dienstverlening. Breens Network kan de zorg voor ICT-omgeving gedeeltelijk of volledig uit handen nemen. Wij adviseren, begeleiden, implementeren en ondersteunen de ICT-omgeving van jouw onderwijsinstelling.

Grip en ontzorging door uitbesteden van ICT

Managed services

Met de toenemende complexiteit van informatievoorziening en ICT kiezen onderwijsinstellingen er vaker voor om deze onderdelen uit te besteden. Dat vraagt om een betrouwbare partner inclusief de beste oplossingen en gespecialiseerde dienstverlening. Breens Network kan de zorg voor ICT-omgeving gedeeltelijk of volledig uit handen nemen. Wij adviseren, begeleiden, implementeren en ondersteunen de ICT-omgeving van jouw onderwijsinstelling.


De ICT-beheerdiensten van Breens Network zorgen ervoor dat de ICT- infrastructuur de onderwijsprocessen optimaal blijft ondersteunen en de continuïteit gewaarborgd blijft. Met onze oplossingen op het gebied van server-, netwerk-, identiteit- en werkplekbeheer kan jouw organisatie zich concentreren op de kernactiviteit: het verzorgen van goed onderwijs.

De voordelen van serviceverlening en proactief beheer

De continuïteit van het onderwijsproces moet te allen tijden worden gewaarborgd. Dit betekent dat de focus in de serviceverlening niet alleen moet liggen op het up- en running houden van de IT-infrastructuur. Ook zaken als het Digibord dat steeds “niet lekker verbindt” of de lange aanmeldtijd bij twee docenten is minstens zo belangrijk. We willen immers voorkomen dat er waardevolle onderwijstijd verloren gaat of dat de ondersteunende diensten vastlopen.

Breens Network bedient enkel het onderwijs en al onze medewerkers hebben een sterke affiniteit met de onderwijspraktijk. Hierdoor voelen wij aan wanneer een melding dringend is, ook als het “slechts” die ene medewerker betreft. Naast een onderwijsgerichte serviceverlening zijn wij gespecialiseerd in het proactief beheren van omvangrijke en complexe IT-infrastructuren, datacenter-oplossingen en devices, applicaties en leermiddelen. Ook op het gebied van identity-management beheren wij dagelijks een enorme hoeveelheid accounts en koppelingen met bron- en doelsystemen. Wij hebben ons proactief beheer ingericht op basis van de ITIL-methodiek en maken bewust gebruik van keten-monitoring, business intelligence en onze diepgaande kennis van IT-oplossingen in het onderwijs. Dat zorgt ervoor dat jouw onderwijsinstelling volledig kan worden ontzorgd.

Waarom kiezen voor Managed services door Breens Network?

  1. Al onze medewerkers hebben sterke affiniteit met de onderwijspraktijk
  1. Proactief beheer op basis van keten-monitoring, trendanalyse en ervaring
  1. Ondersteuning van de IT-manager, ook tijdens beleid- en planvorming

Contact

Heb je vragen over deze oplossing of wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact met mij op.