Google search engine

Breens Network wil binnen het onderwijs als innovatieve technologie-organisatie het voorbeeld geven. Het onderwijslandschap en een ‘leven lang leren zijn domeinen die van nature duurzaam worden geacht. Het draagt bij aan de kennisontwikkeling van mensen en helpt hen socialiseren en kwalificeren voor een optimale rol in – en bijdrage aan de samenleving. Onze impact op de samenleving hebben wij duidelijk gemaakt vanuit een tweeledige aanpak: enerzijds onze eigen, interne duurzaamheid en anderzijds het faciliteren van duurzaamheid van onze klanten, de externe duurzaamheid.

Initiatieven Breens Network

Vanuit interne duurzaamheid is Breens Network op verschillende terreinen actief. Een aantal voorbeelden.

CO2 neutraal

Wij dragen ons steentje bij in de strijd tegen de CO2-uitstoot. Zo vestigen we onze medewerkers in kantoren die voldoen aan bepaalde standaarden. In 2020 is de Amsterdamse vestiging verhuisd naar een state-of-the-art kantoor bij EDGE Technologies. En hebben we in maart 2022 een volledig gerenoveerd kantoor in Zwolle in gebruik genomen.

Verder sluiten we contracten af met datacenters, die zo groen en efficiënt mogelijk zijn. Dit heeft er in de afgelopen jaren ervoor gezorgd, dat we circa 50% minder servers nodig hebben voor het hosten van onze dienstverlening en tot wel 40% aan energieverbruik besparen. Daarnaast gooien we hardware niet weg, maar doneren we het aan goede doelen die het een tweede leven geven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Breens Network richt zich de menselijke kant binnen de organisatie. Zo wordt er actief gestimuleerd bij de medewerkers om trainingen en/of opleidingen te volgen. Dit in het kader van een leven lang ontwikkelen. Eind 2022 moet de participatiegraad voor trainingen boven de 50% liggen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat jaarlijks het aantal vrouwelijke collega’s stijgt. Zowel absoluut als procentueel. In 2021 nam het aantal vrouwen werkzaam bij Breens Network met 5% toe.

 

 

Maatschappelijk betrokken

JINC

Sinds oktober 2021 werken wij samen met JINC om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen kansenongelijkheid voor kinderen van 8 tot 16 jaar met de overtuiging dat je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Vanuit Breens Network wordt op verschillende niveaus bijgedragen aan het JINC-programma. Wij nemen onder andere deel aan het programma vanuit al onze locaties. En we zien kans onze onderwijscontacten en ons netwerk ter beschikking te stellen op plekken door heel Nederland waar de hulp van JINC hard nodig is.

STEAM Cup Challenge

Breens Network organiseert jaarlijks de STEAM Cup Challenge. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met technologie. Bij elke editie doen hier tientallen scholen en teams aan mee met als sluitstuk de finale in wetenschap- en technologiemuseum NEMO in Amsterdam.

Kids United

Progress Onderwijs – onderdeel van Breens Network – steunt Kids United, een stichting met als doel kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking te laten bewegen en plezier te maken. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een prachtige voetbalclub, waar iedereen op zijn of haar niveau kan trainen en regelmatig een wedstrijd speelt. Ook tegen reguliere jeugd, wat ertoe leidt dat zij kennismaken met de beperkingen van hun leeftijdsgenoten en daar de rest van hun leven niet meer vreemd naar kijken. Een mooi voorbeeld van integratie. Lees ook dit interview met de oprichters.

Faciliteren van duurzaamheid

Wij geloven dat het inzetten van de juiste ICT-producten en diensten elke onderwijsinstellingen kan ondersteunen op onderwijsinhoudelijke onderwerpen die ‘ertoe doen’ en ‘eraan komen’. Denk bij deze onderwerpen aan vroege uitval, suboptimale maatschappelijke ontwikkeling van uitvallers, suboptimale match van uitstroom en de praktijk, onvoldoende digitaal geprofessionaliseerde docenten, leven lang leren et cetera.

Met de 5 kernthema’s van Duurzaam Onderwijs als vertrekpunt kunnen wij onderwijsinstellingen helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren, vast te leggen en te behalen. Zo kunnen wij helpen bij het maken van de juiste keuzes als het gaat over het zo efficiënt mogelijk inzetten van hybride bedrijfsmodellen, die passen bij de gekozen (duurzaamheid) strategie.

Wil je weten wat wij voor jouw onderwijsinstelling op het gebied van duurzaamheid kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Wil je meer weten over duurzaamheid en de mogelijkheden voor jouw onderwijsinstelling? Neem gerust contact met mij op.