Google search engine

Digitale Campus

Flexibel onderwijs en een Leven Lang Ontwikkelen hebben een grote impact op de ICT van een onderwijsinstelling. De student centraal en de instroom van heterogene groepen vragen namelijk om een andere inrichting van het applicatielandschap. Breens Network heeft met de Digitale Campus een onderscheidende visie op – en aanpak voor hoe je de juiste inrichting bepaalt en (gefaseerd) implementeert. Met een toekomstbestendige en wendbare ICT-omgeving als resultaat.

IT voor een leven lang ontwikkelen

Digitale Campus

Flexibel onderwijs en een Leven Lang Ontwikkelen hebben een grote impact op de ICT van een onderwijsinstelling. De student centraal en de instroom van heterogene groepen vragen namelijk om een andere inrichting van het applicatielandschap. Breens Network heeft met de Digitale Campus een onderscheidende visie op – en aanpak voor hoe je de juiste inrichting bepaalt en (gefaseerd) implementeert. Met een toekomstbestendige en wendbare ICT-omgeving als resultaat.


Studenten verlangen naar meer keuzevrijheid om onderwijs in hun eigen tempo en op hun eigen voorwaarden te kunnen volgen. Ook de maatschappij verwacht steeds meer flexibiliteit van het onderwijs, zodat mensen zich tijdens hun professionele leven sneller en makkelijk kunnen om- en bijscholen en er een betere match op de arbeidsmarkt ontstaat.

De grootste uitdaging van flexibel onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen is het creëren van een optimale samenhang tussen een flexibel onderwijsconcept, de organisatie daarvan en de informatievoorzieningen en systemen die dit faciliteren. En met name die laatstgenoemde blijkt een lastige te zijn. Het zijn ook vaak ingrijpende keuzes en verandertrajecten. En juist daar kan Breens Network met haar kennis en ervaring (ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs) en haar onderscheidende visie, aanpak en IT-oplossingen gericht bij helpen.

Inrichtingsmodel voor flexibel onderwijs

Breens Network heeft een model ontwikkeld voor de inrichting van de ICT-omgeving, die nodig is om flexibel en persoonlijk onderwijs aan te kunnen bieden. De kern is niet meer te denken in complete opleidingsprogramma’s en klassen, maar in modules en individuen. Met als resultaat dat de student zelf zijn leerprogramma kan samenstellen door in te schrijven op het aanbod.

Het model bestaat uit diverse lagen en onderdelen, waaronder een kernregistratie/studentinformatiesysteem, een onderwijscatalogus, flexibel roosteren, een digitaal portaal met applicaties en een CRM-systeem. Door aan de slag te gaan met deze onderdelen en op de juiste manier in te richten zet je als onderwijsinstelling de benodigde stappen om persoonlijk en flexibel onderwijs aan te bieden aan studenten.

Inrichtingsmodel ICT-omgeving

Uit de praktijk: Horizon College aan de slag met Leven Lang Ontwikkelen

Het Horizon College uit Noord-Holland (4 locaties en aanbieder van meer dan 130 mbo-opleidingen) ging aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen en de Digitale campus van Breens Network. Directeur en Chief information officer Arjan Vethman deelt de eerste ervaringen in deze video: “Het is de kunst om de student als klant te zien en te bedienen van wieg tot aan het graf. De Digitale campus maakt dit mogelijk.” 

Gerelateerde oplossingen

Masterclass Leven Lang Leren

Het onderwijs wil en moet zich transformeren naar een situatie, waarin het voor iedereen mogelijk wordt om een eigen leerroute uit te stippelen. Hiervoor moeten opleidingstrajecten worden aangeboden die passen bij de student en flexibel zijn wat betreft tempo en onderwijsaanbod. Dit is een flinke kluif, maar tegelijkertijd een mooie uitdaging waar technologie een cruciale...

Studenten- en medewerkersportaal

Breens Network is gespecialiseerd in het samen met de onderwijsinstelling succesvol selecteren, implementeren en doorontwikkelen van studenten- en medewerkersportalen. Met een aanpak die zich heeft bewezen bij vele onderwijsinstellingen, waaronder Horizon College, Grafisch Lyceum Rotterdam en De Rooij Pannen. Resulterend in duizenden gebruikers onder studenten en medewerkers.

SIS

Breens Network is met de oplossingen en expertise van Progress Onderwijs en Educator de specialist voor het studentinformatiesysteem (SIS) in het mbo en hoger onderwijs. De totaaloplossing die wij bieden is in te richten voor elk onderwijsmodel en speelt in op de individuele student.

Contact

Wil je meer informatie over onze visie, aanpak en IT-oplossingen ten aanzien van flexibel onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen? Neem gerust contact op. We staan je graag te woord.