Google search engine

Competenties

Breens Network kenmerkt zich door een kennisorganisatie met verschillende competenties. Door met Breens Network te werken, wordt de inzet van technologie gestroomlijnd, cloud gebaseerde technologieën gebruikt en kosten verlaagd door ICT-strategieën te ontwikkelen en te implementeren. De dienstverlening reikt van consulting en het ontwikkelen van IT-oplossingen tot IT-producten (software, licenties, hardware en trainingen) en managed services.

De competenties van Breens Network

Competenties

Breens Network kenmerkt zich door een kennisorganisatie met verschillende competenties. Door met Breens Network te werken, wordt de inzet van technologie gestroomlijnd, cloud gebaseerde technologieën gebruikt en kosten verlaagd door ICT-strategieën te ontwikkelen en te implementeren. De dienstverlening reikt van consulting en het ontwikkelen van IT-oplossingen tot IT-producten (software, licenties, hardware en trainingen) en managed services.


Consulting

Breens Network adviseert en geeft richting aan onderwijsinstellingen op een strategisch en overkoepelend niveau. Dit kan als voorbereiding op de implementatie en inrichting van een door ons geleverde IT-oplossing. Maar ook als afgebakend traject om te komen tot strategische beleidskeuzes, altijd beredeneert vanuit het onderwijs.

Oplossingen zijn:

IT Solutions

Wij ontwikkelen, implementeren en inrichten van complexe(-re) IT oplossingen en krachtig project management. De oplossingen zijn verbonden met het kernproces van de onderwijsinstellingen, waarbij we altijd redeneren vanuit het onderwijs naar IT (en niet andersom). Wij werken met bewezen in-house – of door partners ontwikkelde oplossingen.

Oplossingen zijn:

IT Products

Breens Network levert software, licenties, hardware & trainingen. In-house ontwikkeld of door partners. Dit varieert van licenties voor bijvoorbeeld Microsoft 365 en Adode Creative Cloud, via hardware als laptops en switches tot workshops ten behoeve van de adoptie van een nieuwe werkwijze.

Oplossingen zijn:

Managed Services

Wij zijn gespecialiseerd in het proactief beheren van omvangrijke en complexe IT-infrastructuren, datacenter-oplossingen en devices, applicaties en leermiddelen. We maken daarbij optimaal gebruik van onze diepgaande kennis van IT-oplossingen in het onderwijs en zorgen ervoor dat de techniek continu perfect aan blijft sluiten op de behoeften van de onderwijspraktijk.

Oplossingen zijn: