×

nieuws


Geert-Jan van der Snoek bij NPO radio 1 over IT-Security

Op 15 juni jl. was Geert-Jan van der Snoek, directeur van Breens Network, te gast bij het NPO Radio 1 programma Blok & Toine om te praten over de stand van zaken rondom IT-security in het onderwijs. Aanleiding was het onderzoek van Kantar over deze thematiek, waarin onder andere naar voren komt dat onderwijsbestuurders de

Lees meer...Read more...

Op 15 juni jl. was Geert-Jan van der Snoek, directeur van Breens Network, te gast bij het NPO Radio 1 programma Blok & Toine om te praten over de stand van zaken rondom IT-security in het onderwijs. Aanleiding was het onderzoek van Kantar over deze thematiek, waarin onder andere naar voren komt dat onderwijsbestuurders de dreiging van cybercriminaliteit ernstig onderschatten.

Geert-Jan van der Snoek over IT-security in het onderwijs op NPO Radio 1

Van der Snoek vertelt in de uitzending over de gevolgen van cyberaanvallen voor onderwijsinstellingen, hoe zij nu de IT-beveiliging organiseren en welke verbeterslagen nodig zijn. VVD Tweede Kamerlid Zohair el Yassini legt in hetzelfde radio-item uit, waarom hij ervoor pleit dat onderwijsinstellingen voortaan hun cyberveiligheid rapporteren in een jaarverslag.

Breens Network heeft een whitepaper samengesteld, gebaseerd op het onderzoek van Kantar. In deze whitepaper worden de resultaten gepresenteerd, gekoppeld aan een visie op digitalisering in het onderwijs. De paper geeft daartoe concrete handvatten mee om te komen tot een verantwoorde en veilige (hybride) leeromgeving. Je kunt de whitepaper hier downloaden.

Meer nieuws More news

Onderwijsinstellingen onderschatten het risico van cybercriminaliteit

Terwijl onderwijsinstellingen steeds vaker onder vuur komen te liggen van cybercriminelen wordt de dreiging daarvan door onderwijsbestuurders ernstig onderschat. Dit blijkt uit een onderzoek van Kantar onder bestuurders en IT-specialisten binnen het vo en mbo in opdracht van ICT-organisatie Breens Network. Zo reserveert het gros van de onderwijsinstellingen 5% of minder van hun IT-budget aan

Lees meer...Read more...

Terwijl onderwijsinstellingen steeds vaker onder vuur komen te liggen van cybercriminelen wordt de dreiging daarvan door onderwijsbestuurders ernstig onderschat. Dit blijkt uit een onderzoek van Kantar onder bestuurders en IT-specialisten binnen het vo en mbo in opdracht van ICT-organisatie Breens Network. Zo reserveert het gros van de onderwijsinstellingen 5% of minder van hun IT-budget aan beveiliging, terwijl in het bedrijfsleven minimaal 25% de norm is.

Onderwijs meest favoriete doelwit cybercriminelen

Ruim 60% van cyberaanvallen wereldwijd worden volgens Microsoft’s Security Intelligence divisie uitgevoerd op onderwijsinstellingen. In Nederland waren onder andere het Staring College, de NWO, UvA, Hogeschool Inholland, de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht het slachtoffer van cyberaanvallen. Een zorgwekkende trend die door slechts 20% van de door Kantar onderzochte onderwijsbestuurders en IT-specialisten op waarde wordt geschat.

Meer dan 40% van de onderzochte onderwijsinstellingen heeft het afgelopen jaar naar eigen zeggen te maken gehad met problemen op het gebied van IT beveiliging. DDoS aanvallen (62%), ransomware (50%) en malware (50%) zijn de drie meest genoemde risico’s in de onderwijssector. “Een DDoS aanval komt vrijwel iedere dag voor”, aldus de reactie van een IT-medewerker uit het onderzoek. Opmerkelijk genoeg wordt het risico van phishing onderschat, terwijl het in werkelijkheid vaker voorkomt dan ransomware en malware aanvallen.

Meest genoemde gevolgen van een cyberaanval zijn tijd- en energieverlies met 69%, kosten met 65% en verminderde bereikbaarheid met 48%. De drie grootste zorgen die onderwijsinstellingen hebben als het om de gevolgen van cyberaanvallen gaat, zijn de continuïteit van het onderwijs, het lekken van persoonsgegevens en misbruik van IT door leerlingen en medewerkers. “Steeds meer draait buiten de deur, en een DDoS kan processen op school ernstig verstoren”, zegt een IT-specialist. Een andere wijst op de kwetsbaarheid in Corona-tijd: “Het platleggen van de infrastructuur zou desastreus zijn, omdat de lessen dan geen doorgang kunnen vinden, zeker niet online”.

Volgens Breens Network directeur Geert-Jan van der Snoek is de aandacht van cybercriminelen voor de onderwijssector goed te verklaren. “Door de innovatie van het onderwijs richting een leven lang leren, gepersonaliseerd/ inclusiever onderwijs en daarmee dus ook hybride onderwijsomgevingen is digitalisering niet meer weg te denken uit het hedendaags onderwijs, net zoals in onze maatschappij. De aanwezigheid van grote hoeveelheden persoonsgegevens, betaalgegevens, onderzoeksresultaten, emailadressen en in sommige gevallen zelfs medische gegevens maken onderwijsinstellingen echter datasnoepwinkels voor cybercriminelen”, aldus Van der Snoek. “Onderwijsinstellingen staan torenhoog op de lijst bij cybercriminelen, dus het is tijd dat het minstens net zo torenhoog op de agenda komt te staan bij onderwijsinstellingen, haar bestuurders en de politiek om samen, duurzaam, een veilig hybride onderwijsomgeving te kunnen realiseren”.

Ondanks toename cyberaanvallen is IT beveiligingsbeleid ongewijzigd

Ondanks de forse toename aan cyberaanvallen op onderwijsinstellingen zegt 63% dat het IT beveiligingsbeleid onveranderd is. En ook binnen de groep die wel aangeeft het beveiligingsbeleid te verscherpen lijken de acties niet altijd voldoende om risico’s écht buiten de virtuele deur te houden. Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid slechts 5% of minder van hun IT budget reserveert voor IT-beveiliging. De norm ligt in het bedrijfsleven minimaal vijfmaal hoger: 25%.

Onderwijsinstellingen kunnen meer doen

Uit het onderzoek blijkt dat er veel gesproken wordt over IT-security, maar vaak alleen binnen de IT-afdelingen. Wat ontbreekt is daadwerkelijk bestuurlijk inhoud geven aan de thematiek, er actie op ondernemen, de situatie monitoren en er in openheid en transparantie over rapporteren. Er is een discrepantie tussen ‘zeggen’ en ‘doen’, tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid delegeren.

“Onderwijsinstellingen die het risico op cybercriminaliteit nu nog onderschatten nemen een groot risico”, waarschuwt Van der Snoek. “Onderwijsinstellingen die zich onvoldoende wapenen tegen cyberaanvallen kunnen, net zoals in het bedrijfsleven, aansprakelijk zijn jegens leerlingen, studenten en/of andere derden die als gevolg hiervan schade ondervinden. Los daarvan is de (maatschappelijke) reputatieschade van het doorbreken van de continuïteit van het onderwijs door cyberaanvallen ongewenst”.

Een duurzame en veilige hybride onderwijsomgeving is niet iets dat primair op het bordje van de IT-afdeling zou moeten liggen. De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats duidelijk bij het bestuur van de onderwijsinstelling en de bestuurders persoonlijk.

Advies aan het volgende kabinet

Ook de politiek zal zich nadrukkelijker met deze kwestie bezig moeten houden. In een brief aan informateur Hamer van 25 mei jongstleden adviseert Van der Snoek het volgende kabinet een heldere visie te ontwikkelen om onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten beter te beschermen tegen cybercriminelen, om veilig hybride onderwijs mogelijk te maken. Daarbij kan gedacht worden aan het toevoegen van een IT-paragraaf in het jaarverslag van onderwijsinstellingen. Dit bevordert de maatschappelijke transparantie, verantwoording en maakt het monitoren van feitelijke actie makkelijker. Daarnaast is het advies om de verantwoordelijkheid voor cybersecurity expliciet te beleggen bij de bestuurders van onderwijsinstellingen.

Whitepaper downloaden

Breens Network heeft een (gratis) whitepaper samengesteld met handvatten voor onderwijsinstellingen, de overheid en beleidsmakers om te komen tot een verantwoorde, veilige (hybride) leeromgeving. Deze whitepaper kunt u hier downloaden.

Meer nieuws More news

Breens Network breidt aanbod voor digitale werk- en leeromgeving uit met overname Educator

Breens Network heeft softwareontwikkelaar Educator overgenomen. Met deze acquisitie versterkt Breens Network haar positie als aanbieder van een veilige en betrouwbare werk-, leeromgeving in het onderwijs zodat studenten, medewerkers, docenten en bestuurders het beste resultaat kunnen halen uit hun digitale omgeving en persoonlijke ontwikkeling. Breens Network is initieel ontstaan vanuit de drang om het Nederlandse

Lees meer...Read more...

Breens Network heeft softwareontwikkelaar Educator overgenomen. Met deze acquisitie versterkt Breens Network haar positie als aanbieder van een veilige en betrouwbare werk-, leeromgeving in het onderwijs zodat studenten, medewerkers, docenten en bestuurders het beste resultaat kunnen halen uit hun digitale omgeving en persoonlijke ontwikkeling.

Breens Network is initieel ontstaan vanuit de drang om het Nederlandse onderwijs te vernieuwen met bewezen en nieuwe technologieën. Generaties leerlingen, docenten, management en bestuurders ervaren de omslag naar fysiek én digitaal. Dit vindt plaats in een dynamische omgeving waar voortgaande professionalisering, gepersonaliseerd leren vanuit de Cloud, zich aan de maatschappij aanpassende curricula maar ook veiligheid en privacy steeds meer gemanaged moeten worden. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen door lerarentekort, de hoge werkdruk en te volle klassen.

Ondersteunen bij digitale transformatie

Breens Network, de nieuwe naam voor Kofschip Groep, is een Nederlandse EdTechorganisatie gecommitteerd aan onderwijs en alles wat daar mee te maken heeft. Met als doel klanten te ondersteunen bij digitale transformatie om zo de effectiviteit, kwaliteit van de output, (kosten) efficiëntie en flexibiliteit van hun organisaties te vergroten. Dit vanuit een visie dat technologie en advies ondubbelzinnig ten dienste staan aan het realiseren van organisatorische of persoonlijke doelstellingen van haar klanten. Met als doelstelling het ontzorgen van onderwijsinstellingen.

Versterking digitale werk- en leeromgeving

De kracht van Breens Network komt voort uit het totale commitment aan het onderwijs en een leven lang leren. Met name in deze tijd is richtinggevend advies, ontwikkeling, implementatie, beheer, kortom vertrouwen meer dan ooit nodig”, aldus Breens Network CEO, Geert-Jan van der Snoek. “De toevoeging van Educator betekent een uitbreiding van het palet aan diensten dat wij bieden en een aanzienlijke versterking van met name onze veilige en betrouwbare werk- en leeromgeving”.

Lange termijn partner

Educator is in 2005 gestart als onderdeel van Vanenburg Group in Putten, de investeringsgroep van de familie Jan Baan. “Vanuit een visie voor ‘een leven lang leren’ zijn we 15 jaar geleden gestart met Educator en hebben we dit uitgebouwd tot een innovatief en marktleidend softwareplatform met een Student Informatie Systeem (SIS) oplossing voor het onderwijs”, zo stelt Paul Baan, managing director van Vanenburg Group. “In Breens Network zien we de lange termijn partner voor Educator, om samen met Educator te zorgen voor een robuuste oplossing, verdere digitalisering en ontzorging van het onderwijs en verdere uitbouw mogelijkheden richting o.a. de decentrale overheid. Dit geeft Vanenburg de mogelijkheid zich te focussen op de snelgroeiende software activiteiten rondom ERP optimalisaties en op de exploitatie van Kasteel De Vanenburg als hotel, restaurant, congrescentrum en trouwlocatie”.

Innovatieve softwareontwikkelaar

Educator ontwikkelt softwaretoepassingen voor onderwijs en de decentrale overheid. Hiermee draagt Educator bij aan goed georganiseerd onderwijs en effectieve begeleiding. Zo vergroot ze al sinds 2005 de mogelijkheden voor persoonlijk onderwijs. Educator ontwikkelt en beheert hierbij op een betrouwbare en consistente manier software. Haar ambitie is daarbij om daarmee de basisprocessen van haar klanten continu te verbeteren en te innoveren. Educator behoort tot de meest innovatieve Nederlandse softwareontwikkelaars in de onderwijs- en zorgmarkt en de markt van de decentrale overheid.

Continuïteit naar onze klanten

Voor Educator betekent toetreding tot Breens Network betere groeimogelijkheden en een verbreding binnen de Digitale werk- en leeromgeving. “Onze oplossingen voor het onderwijs zoals het studenteninformatiesysteem, de onderwijscatalogus en studiegids vormen een uitstekende aanvulling op het aanbod van Breens Network. Samen kunnen we onze positie op de markt voor een Digitale werk- en leeromgeving verder verstevigen. Bovendien kunnen we de verdere innovatie van onze oplossingen, samen met onze klanten, versnellen en biedt de breedte van Breens Network continuïteit naar onze klanten. Dit is een heel positieve ontwikkeling voor de klanten en medewerkers van Educator”, zo stelt Jan Jaap Kanis, directeur van Educator. “Een van de grote uitdagingen waar het onderwijs voor staat is het adequaat, pro-actief en flexibel kunnen inspelen op behoeftes van de student. Dat vereist niet alleen een sterke gesprekspartner op inhoud maar ook een partner die kennisdeling en samenwerking tot stand brengt”.

Over Breens Network

Breens Network is ontstaan vanuit de drang om te vernieuwen met bewezen en nieuwe technologieën. Met SLBdiensten, IT-Workz, Slim.nl, MBOwebshop.nl, Slimindeklas.nl, Breens.nl exploiteert ze een herkenbaar en onderscheidend merkenportfolio. Breens Network is een Nederlandse ICT-organisatie, gecommitteerd aan onze klanten in het onderwijs, de zorg en de decentrale overheid. Met als doel om hen te ondersteunen bij hun digitale transformatie om zo de effectiviteit, kwaliteit van de output, (kosten) efficiëntie en flexibiliteit van hun organisaties te vergroten. Dit vanuit een visie dat technologie en ons advies ondubbelzinnig in dienst staan van het realiseren van organisatorische of persoonlijke doelstellingen van onze klanten. We maken hierbij gebruik van onze digitale en technologische vaardigheden in combinatie met een diepgaand begrip van de markten van onze klanten.

Onze medewerkers staan garant voor een daadkrachtige en plezierige samenwerking. Samen bedienen ze meer dan een miljoen leerlingen, negentig duizend leraren, veertig duizend medewerkers en vrijwel alle scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Dit langs vier thema’s: Digitale werk- (en leer) omgeving, Cloud migratie & management, IT security en Business Intelligence-data-apps. In totaal werken er 160 gedreven professionals. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

Over Educator

Educator ontwikkelt softwaretoepassingen voor onderwijs en de decentrale overheid. Hiermee draagt Educator bij aan goed georganiseerd onderwijs en effectieve begeleiding. Zo vergroot ze al sinds 2005 de mogelijkheden voor persoonlijk onderwijs. Vraagsturing, flexibilisering, formatief evalueren: Educator maakte al veel ontwikkelingen mee in het onderwijs. Gesprekken met onderwijsinstellingen die samenwerken met Educator tijdens al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we een sterke gesprekspartner op de inhoud van het onderwijs zijn. Die gesprekken voeren we in de samenwerkingen op alle niveaus van de onderwijsinstelling: operationeel, tactisch en strategisch. Daarnaast faciliteren we ook gesprekken tussen onderwijsinstellingen via verschillende overleggen ,zoals Gebruikersoverleggen, Stuurgroepen en een Advisory Board. Niet alleen bespreken we onze software en de ontwikkeling ervan, maar ook de toekomst van het onderwijs en Educator’s plek daarin.

Duizenden studenten en medewerkers in het voortgezet, middelbaar, hoger en particulier onderwijs gebruiken dagelijks Educator. Zo brengt het Student Informatie Systeem (SIS) voor student, begeleider en andere betrokkenen de groei in bekwaamheids- en competentieontwikkeling in beeld. En maakt Educator het ontwerpen, vastleggen en publiceren van onderwijs eenvoudig mogelijk met de Herontwerptool, Onderwijscatalogus en Studiegids.

Over Vanenburg Group

Vanenburg Group is de investeringsgroep van de familie Jan Baan. Jan Baan, Chairman van Vanenburg Group, is oprichter van Baan Company en Cordys en succesvol investeerder in TopTier en WebEx. Inmiddels voeren de broers Paul, Ardjan en Bernhard, als de tweede generatie, de operationele leiding over het concern. Het softwarebedrijf Vanenburg helpt (middel-) grote ondernemingen bij het moderniseren van hun IT-omgeving door het ontwikkelen van innovatieve ERP extensies & -integraties en heeft meer dan 100 experts in dienst in Nederland en India. Vanenburg Group opereert vanuit het authentieke 17e-eeuwse landgoed Kasteel De Vanenburg in Putten, waar zij een hotel, restaurant (behorend tot de 500 beste van Nederland), congrescentrum en trouwlocatie exploiteert.

Voor meer informatie/niet voor publicatie:

Kay van de Linde, +31 6 2279 8118, k.vandelinde@press-strategies.nl.

Meer nieuws More news