Google search engine

Breens Software Solutions

Breens Software Solutions ontwikkelt SaaS-oplossingen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en particulier onderwijs. Met onze software oplossingen stellen we de student centraal en maken we studentregistratie, studentadministratie en het volgen van studenten eenvoudig en efficiënt.

Faciliteren van flexibel onderwijs

Breens Software Solutions

Breens Software Solutions ontwikkelt SaaS-oplossingen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en particulier onderwijs. Met onze software oplossingen stellen we de student centraal en maken we studentregistratie, studentadministratie en het volgen van studenten eenvoudig en efficiënt.


Eén van de grote uitdagingen waar het onderwijs de komende jaren voor staat, is het kunnen inspelen op behoeftes van studenten als het gaat om flexibel onderwijs. Daarnaast wordt de instroom van studenten in de toekomst steeds heterogener. Dit vraagt om een efficiënte afwikkeling in het studentinformatiesysteem. Breens Software Solutions faciliteert dit zowel bij aanmelding en inschrijving, maar ook als een student gedurende zijn studie bepaalde keuzes maakt. Breens Software Solutions is erop gericht om met onze software de bedrijfsvoering efficiënt uit te voeren, met een minimale beheerlast.

Onderdeel van mijndigicampus

Het studentinformatiesysteem van Breens Software Solutions is onderdeel van het concept ‘mijndigicampus’ van Breens Network. Van inzicht in studentbehoeften en een digitale strategie tot studentinformatiesysteem, CRM-systeem, flexibele roostering en meer. Alles om invulling te geven aan de digitale campus van jouw onderwijsinstelling waarbij flexibel, persoonlijk en circulair onderwijs samenkomen en een leven lang ontwikkelen mogelijk wordt gemaakt.

Kennis en ervaring onderwijssector

Onze consultants beschikken over jarenlange kennis en ervaring in de onderwijssector en zetten die in om onze oplossingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van jouw onderwijsinstelling. Bovendien maak je niet alleen gebruik van onze kennis en ervaring, maar ook van die van onze klanten. Door middel van themateams en gebruikersoverleggen werken wij met klanten continu samen aan de optimalisatie van onze onderwijsoplossingen.

Expertisegebieden

Breens Software Solutions bestrijkt de volgende expertisegebieden:

  • Flexibel onderwijs / persoonlijke leerroutes organiseren
  • Contractonderwijs / LLO organiseren
  • Digitale leer- en werkomgevingen ontwerpen en implementeren
  • Organiseren en managen van informatie en behoeftes
  • Adoptie
  • Efficiënte studentadministratie / bedrijfsvoering

Met oplossingen en diensten als mijndigicampus, een onderwijscatalogus, een studentinformatiesysteem, een studiegids en een uitgebreide registratie van studievoortgang, inclusief formatief evalueren met de Leermeter, plannen met het Planbord, Verkiezingen, Kindkans en ZienVO. Onze oplossingen kunnen gekoppeld worden aan bestaande onderdelen van het applicatielandschap of afzonderlijk worden gebruikt.

Contact

Wil je meer weten over een van onze Software Solutions? We vertellen je er graag meer over!