Google search engine

Breens Network is sinds medio oktober 2021 regionaal partner van JINC. “JINC gelooft dat ieder kind talent heeft, ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijden zij voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt.” Breens Network omarmt dit initiatief ten zeerste. Naast dat Breens Network zich inzet in projecten gelooft Breens Network er ook in een bijdrage te kunnen leveren aan de missie van JINC door middel van de vele contacten die het heeft in het onderwijs.

Breens Network en JINC gaan partnership aan in strijd tegen kansenongelijkheid

Breens Network is sinds medio oktober 2021 regionaal partner van JINC. “JINC gelooft dat ieder kind talent heeft, ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijden zij voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt.” Breens Network omarmt dit initiatief ten zeerste. Naast dat Breens Network zich inzet in projecten gelooft Breens Network er ook in een bijdrage te kunnen leveren aan de missie van JINC door middel van de vele contacten die het heeft in het onderwijs.


Met haar producten en diensten speelt Breens Network in op de digitale transformatie van leren, gespecialiseerd in de technologische innovatie van leerprocessen en de organisatie daaromheen. Breens Network wil daarmee onder andere binnen het onderwijs als innovatieve technologie organisatie het voorbeeld stellen. Het onderwijslandschap en ‘een leven lang leren” zijn domeinen die van nature duurzaam worden geacht, doordat het bijdraagt aan de kennisontwikkeling van mensen, hen helpt socialiseren en kwalificeren voor een optimale rol en bijdrage aan de samenleving.

Duurzaam ondernemen

Het JINC-Programma sluit naadloos aan op deze duurzaamheidsvisie van Breens Network. Waarbij kinderen van 8 tot 16 jaar goede inzichten en een gezonde start krijgen op de arbeidsmarkt. Vanuit Breens Network wordt op verschillende niveaus bijgedragen aan het JINC-programma. Naast het feit dat Breens Network vanuit al haar locaties in Nederland deelneemt aan het programma, ziet Breens Network ook de kans JINC verder te kunnen helpen met haar strijd waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Breens Network ziet kans haar onderwijscontacten en -netwerk ter beschikking te stellen op plekken door heel Nederland waar de hulp van JINC hard nodig is.

“Iedereen groeit met JINC”

Breens Network gelooft in een win-win-win-situatie voor alle betrokken partijen. Waarbij kinderen leren en groeien, onze medewerkers een unieke ervaring beleven en Breens Network hopelijk deuren kan openen in gebieden waar dit nodig is.