Google search engine

Breens IT Solutions

Breens IT Solutions levert een onderscheidende bijdrage aan vernieuwing, kwaliteit en duurzaamheid van het onderwijs. Hierbij ontzorgt Breens IT Solutions de onderwijsinstelling in de complexe wereld van IT, samen met een netwerk van zorgvuldig geselecteerde partners.

Realisatie van betrouwbare digitale leer- en werkomgevingen

Breens IT Solutions

Breens IT Solutions levert een onderscheidende bijdrage aan vernieuwing, kwaliteit en duurzaamheid van het onderwijs. Hierbij ontzorgt Breens IT Solutions de onderwijsinstelling in de complexe wereld van IT, samen met een netwerk van zorgvuldig geselecteerde partners.


Het onderwijs is meer dan ooit in beweging getuige de uitgesproken ambities op het gebied van flexibilisering, onderwijs op maat en een leven lang ontwikkelen. Ontwikkelingen waarin het (succes van het) lerende individu meer dan ooit centraal staat in de wijze waarop het onderwijs wordt georganiseerd en vormgegeven. Deze gevraagde verandering grijpt echter diep in op bestaande processen, de personen die daarin betrokken zijn én het digitale landschap die beide elke dag weer ondersteunt.

Eigentijdse visie

Breens IT-Solutions ondersteunt onderwijsinstellingen in deze transitie. Zij doen dit aan de hand van een eigentijdse visie op het toekomstige digitale landschap van onderwijsinstellingen en de daarbij benodigde veranderaanpak.

Concept mijndigicampus

Het door Breens Network ontwikkelde concept ‘mijndigicampus’ staat hierin centraal. mijndigicampus is een modulair platform, dat gebruikt kan worden voor de inrichting van een toekomstbestendig en veilig digitaal landschap. Het maakt de ambities op het gebied van flexibilisering, onderwijs op maat en een leven lang ontwikkelen daadwerkelijk mogelijk. Een platform dat flexibel kan worden ingevuld met oplossingen, die zich in het mbo en het hoger onderwijs reeds hebben bewezen. Oplossingen die deels binnen Breens Network zijn ontwikkeld, maar deels ook met partners zijn ontwikkeld.

Kennis en ervaring onderwijssector

Onze consultants combineren hun kennis van – en ervaring met (de ontwikkelingen binnen) relevante onderwijsthema’s, zoals onderwijslogistiek, persoonlijke leerroutes, digitale leeromgevingen en leven lang ontwikkelen, met hun kennis van – en ervaring met beschikbare oplossingen in de markt. Van daaruit helpen wij je bij jouw transitie. Door te inspireren, te analyseren, te adviseren, te organiseren en te ontzorgen. Altijd vanuit de gewenste verandering, die jouw organisatie wil maken.

Expertisegebieden

Breens IT Solutions bestrijkt de volgende expertisegebieden:

  • Visievorming en strategiebepaling digitalisering
  • Flexibel onderwijs / persoonlijke leerroutes organiseren
  • Contractonderwijs / LLO organiseren
  • Ontwerpen en ondersteunen van de totale student journey en interactie
  • Digitale leer- en werkomgevingen ontwerpen en implementeren
  • Systemen en data beveiligen
  • IT omgeving optimaliseren IT regieorganisatie inrichten
  • Organiseren en managen van informatie en behoeftes
  • Adoptie

Met oplossingen en diensten als mijndigicampus, CRM, Studentinformatiesysteem, Studenten- en medewerkersportaal, Application delivery as a service (ADaaS), Identitycenter, Cloud migratie, Medewerker Assistent Duurzame Inzetbaarheid (MADI), Telefonie, Netwerk, Security, Back up, Power platform, Business & informatiearchitectuur en Technische integratie & architectuur.

Contact

Wil je meer weten over een van onze IT Solutions? We vertellen je er graag meer over!