Google search engine

Breens Network heeft een model – Mijndigicampus – ontwikkeld voor de inrichting van de ICT-omgeving, die nodig is om flexibel en persoonlijk onderwijs aan te kunnen bieden. Het concept en model van Mijndigicampus bestaat uit verschillende bouwblokken. Johan van Wijk, consultant bij Breens Network, legt in een korte video uit hoe de verschillende lagen eruit zien en welke koppelingen er mogelijk zijn.

Uitleg Mijndigicampus-model (video)

Breens Network heeft een model – Mijndigicampus – ontwikkeld voor de inrichting van de ICT-omgeving, die nodig is om flexibel en persoonlijk onderwijs aan te kunnen bieden. Het concept en model van Mijndigicampus bestaat uit verschillende bouwblokken. Johan van Wijk, consultant bij Breens Network, legt in een korte video uit hoe de verschillende lagen eruit zien en welke koppelingen er mogelijk zijn.


Bekijk de video met uitleg van Johan van Wijk, consultant Breens Network, over het Mijndigicampus-model.

Het Mijndigicampus-model gaat uit van drie lagen: het grijze model, dat de organisatie van het onderwijs vertegenwoordigt; de blauwe laag, waar het onderwijs daadwerkelijk wordt uitgevoerd; en de groene laag, die de persoonlijke leerroute omvat. In de blauwe laag streven we naar wendbaarheid en flexibiliteit, terwijl in de grijze laag standaardisatie en veiligheid belangrijk zijn. De groene laag richt zich op het vormgeven van de persoonlijke leerroute.

Persoonlijk portaal

Het model kan worden opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het begint met het volledig beschrijven en vastleggen van het onderwijsaanbod en alle bijbehorende informatie. Vervolgens moet er een registratiesysteem zijn waar studenten zich kunnen inschrijven voor individuele onderdelen en hun eigen leerroute kunnen samenstellen. Daarnaast is er behoefte aan een onderwijsplanningssysteem om te bepalen wanneer de verschillende onderwijsactiviteiten worden aangeboden. Studenten kunnen op basis hiervan hun eigen leerroute plannen en inschrijven voor flexibele momenten. Een individuele studieplanning en een persoonlijk portaal zijn essentieel om studenten te begeleiden en te ondersteunen gedurende hun leertraject.

Leven lang leren

Naast deze componenten speelt ook Customer Relationship Management (CRM) een belangrijke rol, vooral bij een leven lang leren. Het is belangrijk om een 360 graden beeld van de student op te bouwen en te onderhouden om hen gedurende hun hele ontwikkeltraject te kunnen volgen en ondersteunen. Daarnaast zijn er koppelingen met landelijke systemen zoals Duo, Studielink en SBB.

Het concept en model van Mijndigicampus bestaat uit verschillende bouwblokken, waaronder een portaal, een student informatiesysteem, een volgsysteem, een CRM-systeem, een aanmeld- en toelatingsproces, en een planning- en roostersysteem. We werken samen met partners om dit concept als een integrale oplossing bij onderwijsinstellingen te implementeren en verder te ontwikkelen. Het portaal, dat fungeert als het gezicht van de student en medewerker, brengt alle benodigde informatie samen in één centrale ingang.

Kortom, Mijndigicampus biedt een integrale en gepersonaliseerde ervaring voor studenten, waarbij alle relevante informatie en systemen samenkomen op één digitaal platform. Wil je voorbeelden uit de praktijk zien? Bekijk dan de korte video met voorbeelden van onder andere Landstede en Saxion.

Benieuwd hoe Mijndigicampus in de praktijk kan werken? Dit laten we graag zien aan de hand van video’s van drie verschillende processen waarin keuzes door ofwel de school ofwel de student gemaakt moeten worden. Of waar een combinatie van keuzes belangrijk is.

Contact

Heb je vragen over dit model of wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact met mij op.