Google search engine

Breens Network heeft een model – Mijndigicampus – ontwikkeld voor de inrichting van de ICT-omgeving, die nodig is om flexibel en persoonlijk onderwijs aan te kunnen bieden. Aan de hand van drie processen demonstreren we hoe Mijndigicampus werkt.

Demonstratie Mijndigicampus in drie verschillende processen (video’s)

Breens Network heeft een model – Mijndigicampus – ontwikkeld voor de inrichting van de ICT-omgeving, die nodig is om flexibel en persoonlijk onderwijs aan te kunnen bieden. Aan de hand van drie processen demonstreren we hoe Mijndigicampus werkt.


Hoe kan Mijndigicampus in de praktijk werken? Dit laten we graag zien aan de hand van video’s van drie verschillende processen waarin keuzes door ofwel de school ofwel de student gemaakt moeten worden. Of waar een combinatie van keuzes belangrijk is.

Persoonlijk studieplan kiezen

Te beginnen met de video over het samenstellen van een persoonlijk studieplan. De student heeft hier de mogelijkheid om een keuze te maken en vast te leggen zodat zijn keuze wordt vastgelegd in zijn studieplan. De school heeft direct inzage in de keuze van deze individuele student maar tegelijkertijd ook van alle andere studenten.

 

Hertentamen aanvragen

De tweede video gaat over aanvragen van een hertentamen. De student kan door omstandigheden niet zijn tentamen maken en moet daarom aangeven dat hij gerechtigd absent is. Zo kan hij zich aanmelden voor het hertentamen.

 

Minor kiezen

Het laatste proces gaat over het kiezen van een minor. De student moet zich informeren naar de mogelijkheden om zich in te schrijven voor een minorvak. Er is integraliteit van de vastgelegde data en die is toegankelijk bij de keuze die de student maakt. Het is dus niet een enkelvoudig systeem, maar onderliggende data wordt toegepast in deze keuze en kan zo verwerkt worden.

 

Dit zijn slechts enkele processen hoe Mijndigicampus wordt toegepast kan worden. Het platform ondersteunt flexibiliteit, persoonlijke leerroutes en digitale tools om het onderwijsproces te verbeteren. Benieuwd naar de theorie achter het model van Mijndigicampus? Bekijk dan de korte video van collega Johan van Wijk.

Gerelateerde oplossingen

mijndigicampus

De student centraal en de instroom van heterogene groepen vragen om een andere inrichting van het applicatielandschap: de digitale campus. Breens Network heeft met mijndigicampus een onderscheidende visie op – en aanpak voor hoe je de juiste inrichting bepaalt en (gefaseerd) implementeert. Met een toekomstbestendige en wendbare ICT-omgeving als resultaat.

Studenten- en medewerkersportaal

Breens Network is gespecialiseerd in het samen met de onderwijsinstelling succesvol selecteren, implementeren en doorontwikkelen van studenten- en medewerkersportalen. Met een aanpak die zich heeft bewezen bij vele onderwijsinstellingen, resulterend in duizenden gebruikers onder studenten en medewerkers.

Contact

Heb je vragen over dit model of wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact met mij op.